Εικόνα από Η-ΙΤ Ταινίες Τεφλόν

Η-ΙΤ Ταινίες Τεφλόν

Οι ταινίες τεφλόν της H-IT παρέχουν άριστη στεγανοποίηση σε κάθε σπείρωμα και είναι κατάλληλες για όλα τα εξαρτήματα.

Οι ταινίες τεφλόν είναι διαθέσιμες σε:

Ταινία Teflon H-IT PTFE: η οποία είναι κατάλληλη για εγκαταστάσεις νερού και έχει άριστη στεγανοποίηση.

Ταινία Teflon H-IT PTFE (GAS): η οποία είναι κατάλληλη για εγκαταστάσεις νερού και αερίου, για συστήματα χρήσης ζεστού ή/ και κρύου νερού, με αντοχή σε θερμοκρασίες από -190°C έως +260°C και πάχος 0,200 mm.

Photo Gallery

Εικόνα από Η-ΙΤ Ταινίες Τεφλόν
Εικόνα από Η-ΙΤ Ταινίες Τεφλόν

Downloads

Φυλλάδια
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Τιμοκαταλόγους, Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγχειρίδια & Εγγυήσεις πατήστε εδώ.