Περιβάλλον

Η αλλαγή αποτελεί πάγιο χαρακτηριστικό του πλανήτη μας. Η ζωή στη Γη, το κλίμα, η ατμόσφαιρα, το έδαφος και οι ωκεανοί αλλάζουν διαρκώς. Καθώς οι αλλαγές αυτές συντελούνται πλέον με πρωτοφανείς ρυθμούς, στις μέρες μας έχει καταστεί αναγκαία η ενσυνείδητη και η υπεύθυνη αλληλεπίδραση με τον πλανήτη στον οποίο κατοικούμε. Τα υγιή οικοσυστήματα προσφέρουν στους ανθρώπους και σε κάθε ζωντανό οργανισμό ζωτικά αγαθά, αλλά για να εξασφαλιστεί αυτή η βιωσιμότητα, το φυσικό περιβάλλον πρέπει να διατηρήσει τη λειτουργικότητά του.

Οι ενεργειακές απαιτήσεις του πολιτισμού μας μεγαλώνουν συνεχώς επιβαρύνοντας το κλίμα, και διαταράσσοντας παράλληλα την ισορροπία του οικοσυστήματος. Ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε έχει δημιουργήσει προβλήματα, όπως η ρύπανση, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η υπερθέρμανση του πλανήτη. Επομένως, εάν θέλουμε να αφήσουμε επαρκείς φυσικούς πόρους για τις γενιές που θα ακολουθήσουν, θα πρέπει να αλλάξουμε τις μεθόδους παραγωγής και κατανάλωσης που χρησιμοποιούμε.

Σήμερα, οι γνώσεις και η οικολογική μας συνείδηση έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν, καθιστώντας σαφή την αντίληψη ότι οικονομία, ανάπτυξη και περιβάλλον δεν γίνεται να διαχωριστούν. Ωστόσο, οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και θα πρέπει να τους αφήνουμε να ανανεώνονται. Στον Όμιλο Εταιρειών TZANOS GROUP, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες μιας πιο καθαρής και αποδοτικότερης ενεργειακά ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και έμφαση στην αειφορία, ανακαλύπτουμε συνεχώς τρόπους βελτίωσης της παραγωγής, αξιοποιώντας κάθε φορά τους πόρους με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Έχοντας σαν στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας σε απόλυτη αρμονία με το οικοσύστημα και γνωρίζοντας ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες, χρησιμοποιούμε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν την οικολογική συνείδηση των προμηθευτών και των συνεργατών μας και φροντίζουμε να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιούμε το προσωπικό της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος, υιοθετώντας πρακτικές όπως ανακύκλωση υλικών συσκευασίας, πλαστικού, χαρτιού και άλλων υλικών.