Εικόνα από >B< Oyster Bänninger

>B< Oyster Bänninger

Το >B< Oyster είναι ένα καινοτόμο εξάρτημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωληνώσεων και τη στεγανοποίησή τους, παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα σύνδεσης με διάφορους τύπους εξαρτημάτων όπως π.χ. σφαιρικούς κρουνούς. Η καινοτομία του συνίσταται στο ότι η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται μέσω των διπλών O-Rings από EPDM που προσφέρουν ταυτόχρονα τη στεγανοποίηση του σωλήνα και τη στεγανοποίηση της σύνδεσης μεταξύ των εξαρτημάτων, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον στεγανοποίηση οπως ταινία τεφλόν. Tα εξαρτήματα >B< Oyster διατίθενται από Ø15mm έως Ø28mm.

Πλεονεκτήματα

  • Καινοτομία διπλής στεγανοποιησης: δε χρειάζεται φλόγιστρο ή χρήση ταινίας τεφλόν (PTFE ταινία).
  • Έγκριση WRAS και κατασκευή σύμφωνα με EN ISO 9002
  • Πιστοποίηση εξαρτημάτων κατά EN 1057 και συμβατότητα με χαλκό και ανοξείδωτο σωλήνα.
  • Τα μόνα εργαλεία που χρειάζονται για την τοποθέτησή του είναι η τανάλια >Β< Oyster και ένα γαλλικό κλειδί

Τεχνικές Πληροφορίες

Διάμετρος από Ø15mm έως Ø28mm

Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 16 bar

Θερμοκρασίες από -30°C έως +95°C

Εφαρμογές

Εφαρμογές Θέρμανσης Θέρμανσης
Εφαρμογές Ύδρευσης Ύδρευσης
Πόσιμο Νερό Πόσιμο Νερό
Εφαρμογές Κλιματισμού Κλιματισμού
Εφαρμογές Ψύξης Ψύξης

Downloads

Φυλλάδια
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Τιμοκαταλόγους, Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγχειρίδια & Εγγυήσεις πατήστε εδώ.