Πιστοποιήσεις

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Ομίλου Εταιρειών TZANOS GROUP η ποιότητα τον προϊόντων που αντιπροσωπεύει πρέπει να είναι υψηλή και πιστοποιημένη. Σε μια διαρκή διαδικασία εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, δεσμευόμαστε να προμηθεύουμε την αγορά με προϊόντα υψηλής ποιότητας, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις παγκοσμίως ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιημένα με τα διεθνή πρότυπα.

Όλα τα προϊόντα μας φέρουν τη σήμανση CE που βεβαιώνει πως η εταιρεία μας έχει επαληθεύσει ότι κάθε προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.