Εικόνα από Η-ΙΤ Μηχανισμοί για Καζανάκια

Η-ΙΤ Μηχανισμοί για Καζανάκια

Οι υψηλής αξιοπιστίας Μηχανισμοί H-IT Μονής & Διπλής Ροής, εφαρμόζονται σχεδόν σε όλα τα δοχεία, λόγω της ευρείας ρύθμισης που παρέχουν τα ειδικά μελετημένα μπουτόν. Οι Μηχανισμοί H-IT κατασκευάζονται από εξαιρετικής ποιότητας Α' ύλες που εγγυώνται τη μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων, ενώ διαθέτουν ρυθμιστή της ποσότητας ροής νερού.

Όλοι οι Μηχανισμοί περιλαμβάνουν μπουτόν, ανοξείδωτες βίδες και πλαστικό κλειδί. Διατίθενται επίσης ανταλλακτικά μπουτόν μόνης ή διπλής ροής και ντίζας.

Μηχανισμός Μονής Ροής

Ο μηχανισμός χρησιμοποιείται για την εκκένωση του νερού από το καζανάκι. Είναι μονής ροής και μπορεί να ρυθμιστεί η υπερχείλιση από 20-28 εκ. Το μπουτόν έρχεται σε άμεση επαφή με το μηχανισμό για την ενεργοποίηση του.

Τεχνικές Πληροφορίες

Ρυθμιζόμενη Υπερχείλιση: 20 - 28 εκ.

Μπουτόν: 38 mm

Ύψος Εγκατάστασης: 28 εκ.

Μηχανισμός Διπλής Ροής για Μερική ή Ολική Εκκένωση

Ο μηχανισμός χρησιμοποιείται για την εκκένωση του νερού από το καζανάκι. Είναι διπλής ροής και μπορεί να ρυθμιστεί η υπερχείλιση από 20-28 εκ. Το μπουτόν έρχεται σε άμεση επαφή με το μηχανισμό για την ενεργοποίηση του.

Τεχνικές Πληροφορίες

Ρυθμιζόμενη Υπερχείλιση: 20 - 28 εκ.

Μπουτόν: 38 mm

Ύψος Εγκατάστασης: 28 εκ.

Μηχανισμός Ντίζας Μερικής ή Ολικής Ροής

Ο μηχανισμός χρησιμοποιείται για την εκκένωση του νερού από το καζανάκι. Είναι διπλής ροής και μπορεί να ρυθμιστεί η υπερχείλιση από 20-28 εκ.Το μπουτόν ενεργοποιεί το μηχανισμό μέσω ντίζας.

Τεχνικές Πληροφορίες

Ρυθμιζόμενη Υπερχείλιση: 20 - 28 εκ.

Διπλό Μπουτόν: 38 mm

Downloads

Φυλλάδια
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Τιμοκαταλόγους, Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγχειρίδια & Εγγυήσεις πατήστε εδώ.