27.01.2023

Πρόγραμμα Μέτρησης ISOPIPE (ISOPIPE Insulation Calculator) για μονώσεις NBR & EPDM

Το Πρόγραμμα Μέτρησης της ISOPIPE (ISOPIPEInsulationCalculator) έχει δημιουργηθεί για την μέτρηση επαγγελματικής πιστοποιημένης μόνωσης, NBR (ISOPIPETC) και EPDM (ISOPIPEHT-HF) υψηλών προδιαγραφών.

 

Η τέλεια εφαρμογή και το ιδανικό πάχος της μόνωσης σε σωλήνες εξυπηρετούν:

• στη διάρκεια ζωής συστημάτων θέρμανσης, ύδρευσης, κλιματισμού και ψύξης,

• στην εξοικονόμηση ενέργειας,

• στην αποφυγή συμπυκνωμάτων και

• στη μείωση απωλειών σε θερμικό φορτίο κατά τη μεταφορά εργαζόμενου μέσου (κρύο ή/ και ζεστό νερό χρήσης).

 

Στο  Πρόγραμμα Μέτρησης της ISOPIPE (ISOPIPE Insulation Calculator), μπορείτε να πληροφορηθείτε για:

• το πάχος της μόνωσης που αρμόζει να τοποθετηθεί σε γυμνό σωλήνα, είτε σε Εσωτερικό ή σε Εξωτερικό Χώρο,

• το ποσοστό (%) εξοικονόμησης ενέργειας,

• τη γκάμα των προϊόντων της ISOPIPE,

• τις πιστοποιήσεις των προϊόντων,

• την ιστορία της εταιρείας ISOPIPE S.A., το μοναδικό Ελληνικό εργοστάσιο με καθετοποιημένη παραγωγή μόνωσης και

• την περιβαλλοντική συνείδηση της Εταιρείας.

 

Επιπλέον, στο  Πρόγραμμα Μέτρησης της ISOPIPE (ISOPIPE Insulation Calculator), έχετε την επιλογή:

• αποθήκευσης μέτρησης εντός του Προγράμματος και 

• αποστολή μέτρησης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail) σε μορφή PDF.

 

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη:

Μέσω της Ιστοσελίδας, www.isopipe.eu, στο σύνδεσμο:

http://calculator.isopipe.eu/el/normal/CalcApp

 

Google Play, στο σύνδεσμο:

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.eu.isopipe.android.IsopipeInsulationCalculator&hl=en&gl=US

 

AppStore, στο σύνδεσμο:

https://apps.apple.com/us/app/isopipe-insulation-calculator/id1300182351?platform=ipad