Θέρμανση, Λύσεις θέρμανσης - μόνωσης ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ  
          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πίνακας αντιστάθμισης


ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TORRENT Μ2S (απευθείας έλεγχο καυστήρα)

Ο ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος TORRENT Μ2S επενεργεί μέσω ελέγχου ON-OFF απευθείας στο λέβητα. Επιπλέον διαθέτει χρονοπρογραμματισμό και άλλες χρήσιμες δυνατότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση.

Χρήση
Πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, κτήρια γραφείων, σχολεία, δημόσια κτήρια
Εγκαταστάσεις υποδαπέδιας θέρμανσης
Εγκαταστάσεις θέρμανσης με θερμαντικά σώματα
Συστήματα όπως τα παραπάνω με επιπλέον παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Επιπλέον δυνατότητες
Εξελιγμένος χρονοπρογραμματισμός
Είσοδος χαμηλής θερμοκρασίας για οικονομική (ECO) ή νυχτερινή λειτουργία (NIGHT)
Είσοδος απομακρυσμένου χειρηστηρίου χώρου
Διαφορικός έλεγχος θερμοκρασίας
Προστασία της εγκατάστασης από παγετό
Ανεξάρτητος θερμοστάτης εμβαπτίσεως
Εκμετάλλευση βοηθητικών πηγών όπως ηλιακοί συλλέκτες, τζάκι, λέβητες βιομάζαςΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TORRENT Μ2 (χρονοπρογραμματιζόμενη αντιστάθμιση)

Ο ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος TORRENT CONTROLLER Μ2 επενεργεί σε τρίοδη ή τετράοδη αναμεικτική βάνα προοδευτικής λειτουργίας ή απευθείας στο λέβητα. Επιπλέον διαθέτει και άλλες χρήσιμες δυνατότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση.

Χρήση
Πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, κτήρια γραφείων, σχολεία, δημόσια κτήρια
Εγκαταστάσεις υποδαπέδιας θέρμανσης
Εγκαταστάσεις θέρμανσης με σωμάτων
Συστήματα όπως τα παραπάνω με επιπλέον παρασκευή ζεστού νερού χρήσης

Επιπλέον δυνατότητες
Εξελιγμένος χρονοπρογραμματισμός
Είσοδος χαμηλής θερμοκρασίας για οικονομική (ECO) ή νυχτερινή λειτουργία (NIGHT)
Είσοδος απομακρυσμένου χειρηστηρίου χώρου
Διαφορικός έλεγχος θερμοκρασίας
Προστασία της εγκατάστασης από παγετό
Ανεξάρτητος θερμοστάτης εμβαπτίσεως
Εκμετάλλευση βοηθητικών πηγών όπως ηλιακοί συλλέκτες, τζάκι, λέβητες βιομάζας

Πίνακας για μονοβάθμιους καυστήρες

Ποιότητα και Άνεση!
Όλες οι σειρές λεβήτων συμπεριλαμβάνουν ένα πίνακα ελέγχου με όλα τα απαραίτητα μέσα για τον πλήρη έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία του λέβητα, πιστοποιημένο σύμφωνα με
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 60730-1:1993 και ΕΝ 60730-2-1:1989.
Με το πίνακα αυτό επιτυγχάνεται ο έλεγχος μονοβάθμιου καυστήρα για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης θέρμασης.Πίνακας για διβάθμιους καυστήρες

Υψηλή Ποιότητα, Μεγάλη Άνεση!Ο πίνακας ελέγχου CKC2P παρέχει έλεγχο δυβάθμιου καυστήρα σε μερική ή ολική λειτουργία. Με την χρήση του πίνακα αυτού επιτυγχάνεται ένας ολοκληρωμένος έλεγχος της  λειτουργίας του λέβητα, χάρη στα επιπλέον όργανα (δείκτες) για την κάλυψη της πλειοψηφίας των προβλεπόμενων αναγκών.

TORRENT SMART

TORRENT SMART
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜE ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Ο χρονοπρογραμματιζόμενος ελεγκτής θέρμανσης TORRENT SMART ελέγχει την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος και ενεργοποιεί το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, ανάλογα με την ώρα της ημέρας και το σχετικό προγραμματισμό.


Χαρακτηριστικά:
• Χρονικός έλεγχος λειτουργίας του καυστήρα ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος
• 24ωρος χρονοπρογραμματισμός
• Διαθέσιμες έως 6 ειδικές χρονοπερίοδοι με διαφορετική θερμοκρασία για κάθε
χρονοπερίοδο
• Ιδανικό για εγκαταστάσεις θέρμανσης οι οποίες δε διαθέτουν αυτονομία (π.χ. πολυκατοικίες,
γραφεία, δημόσια κτίρια, σχολεία)
• Αυξημένη οικονομία
• Αποφυγή προστριβών
μεταξύ των διαμενόντων του
κτιρίου
• Εύκολη ρύθμιση
Ο χρονοπρογραμματιζόμενος
ελεγκτής θέρμανσης TORRENT
SMART συνδέεται με ένα
αισθητήριο

TORRENT COMFORT

TORRENT COMFORT

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ


Ο ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος TORRENT COMFORT επενεργεί μέσω ελέγχου ON-OFF απευθείας στο λέβητα.

Χαρακτηριστικά:
• Έλεγχος απευθείας στον καυστήρα σε εγκαταστάσεις που δε διαθέτουν αναμεικτική βάνα
• Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού με 6 ειδικές χρονοπεριόδους
• Ημερήσιο ψηφιακό ρολόι με εφεδρεία ενός έτους
• Δυνατότητα σύνδεσης ενός επιπλέον διαφορικού ή απλού θερμοστάτη
• Ειδικό μενού γρήγορης πρόσβασης για το χρήστη
• Κλιμακούμενη προστασία από τον παγετό
• Λειτουργία ECO/NIGHT για οικονομικότερη λειτουργία
• Δυνατότητα εκμετάλλευσης δυναμικά μεταβαλλόμενων πηγών ενέργειας όπως τζάκια, λέβητες βιομάζας, ηλιακοί συλλέκτες.
• Έλεγχος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
Ο ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος TORRENT COMFORT συνδέεται με ένα αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας XRS011K5 και με ένα έως τρία αισθητήρια προσαγωγής RS301K5, σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή.

TORRENT SUPER COMFORT

TORRENT SUPER COMFORT

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ο ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος TORRENT SUPER COMFORT επενεργεί σε τρίοδη ή τετράοδη αναμεικτική βάνα προοδευτικής λειτουργίας ή απευθείας στο λέβητα.

Χαρακτηριστικά:
• Έλεγχος τρίοδης αναμεικτικής βάνας
• Δυνατότητα ελέγχου καυστήρα μονοβάθμιας ή διβάθμιας λειτουργίας
• Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού με 6 ειδικές χρονοπεριόδους
• Ημερήσιο ψηφιακό ρολόι με εφεδρεία ενός έτους
• Δυνατότητα σύνδεσης ενός επιπλέον διαφορικού ή απλού θερμοστάτη
• Ειδικό μενού γρήγορης πρόσβασης για το χρήστη
• Κλιμακούμενη προστασία από τον παγετό
• Λειτουργία ECO/NIGHT για οικονομικότερη λειτουργία
• Δυνατότητα εκμετάλλευσης δυναμικά μεταβαλλόμενων πηγών ενέργειας όπως τζάκια, λέβητες βιομάζας, ηλιακοί συλλέκτες.
• Έλεγχος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Ο ελεγκτής θέρμανσης με αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος TORRENT SUPER COMFORT συνδέεται με ένα αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας XRS011K5 και με ένα έως τρία αισθητήρια προσαγωγής RS301K5, σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή

Πίνακας αντιστάθμισης

Πίνακας αντιστάθμισης

Για να εξοικονομήσετε το μέγιστο σε ενέργεια και καύσιμα, σας παρουσιάζουμε τον ιδανικότερο συνδυασμό λειτουργίας και ελέγχου εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Ο χειρισμός του είναι απλός και οι λειτουργίες του έξυπνες!
Υψηλή Ποιότητα - Μεγάλη Άνεση - Οικονομία!


Με τον πίνακα αντιστάθμισης TORRENT μπορείτε να ελέγξετε:
• τη θερμοκρασία εξόδου σε εξάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία.
• το μονοβάθμιο ή διβάθμιο καυστήρα.
• το πλήρες κύκλωμα θέρμανσης με βάνα ανάμιξης και κυκλοφορητή.
• το Boiler και το κυκλοφορητή του ηλιακού πάνελ.
 
 
Ευκαιρίες καριέρας
Τιμοκατάλογοι
Cash
Newsletters
Stock
 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
 
ΥΔΡΕΥΣΗ
 
ΜΟΝΩΣΗ
 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 
STOCK HOUSE
 
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
T: +30 210 2828603
F: +30 210 2830436
E: info@tzanos.gr
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Αντώνη Τρίτση 6
570 08, Ιωνία Θεσσαλονίκης
T: +30 2310 780001
F: +30 2310 784009
E: info@tzanos.gr
 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
68ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας,
34100 Ριτσώνα Χαλκίδας,
T.+30 22620 89800
F.+30 22620 72006
 
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ISOPIPE IBERICA, S.L.
Calle Alfred Nobel, 29 Parcela,
35 - Poligono Industrial Valldoriolf 08430
La Roca del Valles, Barcelona
T +34 93 879 11 95
F. +34 93 879 13 13
info@isopipe.es
 
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future